Surreptitiously Reciting Rut

Oh Hungry? Oh Andrey.

Mögel

Mögel är väl ett kontroversiellt ämne. Många rynkar på näsan och undviker allt som de tror har med mögel att göra medan andra uppskattar dess verkan. Mögel hör till svampriket som har över 100 000 arter. Svampar kan orsaka sjukdomar hos människor och djur men det är bara ungefär ett hundra av alla svampar de andra är viktiga i att bryta ner dött organiskt material och återföra det till näringskedjan. Många svampar lever i symbios med träd och hjälper träden att ta upp vatten mineraler och näringsämnen.