Surreptitiously Reciting Rut

Oh Hungry? Oh Andrey.

Märka priserna i affären

När man ska göra en prismärkning är det viktigt att man ser över listorna så att märkningen blir korrekt. Går man inte detta så blir det så att priserna på produkterna blir fel och det leder till att vinsten blir sämre. Därför är det bra att innan man börjar med märkningen så börjar man med en bättre uppdaterad lista över vad man ska göra och vilka priser som ska sättas. Kanske kan man istället för att använda dom gamla prislistorna som vanlig kanske kunna starta om från nytt och göra nya?